This plugin has been closed as of 29 Tháng Chín, 2023 and is not available for download. Lý do: Lỗi bảo mật.

rvg-optimize-database

Đánh giá

29 Tháng Mười Một, 2022
I am using this plugin for years on a few websites, never had an issue. Very efficient. Thanks!
17 Tháng Tư, 2021
very good plugin, set up and it works automatically and clean the site.
21 Tháng Hai, 2021
I am happy with this plugin but am removing a star as I cant see a recommended amount of times a day I should run the plugin.
Đọc tất cả 176 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Optimize Database after Deleting Revisions” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Optimize Database after Deleting Revisions” đã được dịch qua 13 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Optimize Database after Deleting Revisions” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.