Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

RV Embed PDF

Mô tả

When you upload PDF and insert a link to it with the Add Media button, it will be automatically embedded in the page using Google Docs Viewer.

Use the Add other media button above the editor to insert a pdf file and embed
will be inserted automatically.

Brought to you by Rong Vang Media.

Ảnh màn hình

  • Embedded PDF

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload to the /wp-content/plugins/ (Or use the Install plugins menu option in your WP.)
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Nothing. Done.

Hỏi đáp

none..

Người đóng góp & Lập trình viên

“RV Embed PDF” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Changed to be compatible with wp 3.5. Not tested with older wp versions.

1.0

  • First version. No changes.