Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

RV Auto Featured Image

Mô tả

RV Auto Featured Image is a free, simple yet extremely handy WordPress plugin that helps you add first image from the content as a featured image to your posts or pages. Its a plug and play plugin i.e. you do not need to configure anything just activate the plugin and you are all set. Download RV Auto Featured Image today!

Cài đặt

The easy way (via Dashboard) :

 • Go to Plugins > Add New
 • Type in the RV Auto Featured Image in Search Plugins box
 • Click Install Now to install the plugin
 • After Installation click activate to start using the RV Auto Featured Image
 • Go to RV Auto Featured Image from Dashboard menu

Not so easy way (via FTP) :

 • Download the RV Auto Featured Image
 • Unarchive RV Auto Featured Image plugin
 • Copy folder with rv-auto-featured-image.zip
 • Open the ftp \wp-content\plugins\
 • Paste the plug-ins folder in the folder
 • Go to admin panel => open item “Plugins” => activate RV Auto Featured Image
 • Go to RV Auto Featured Image from Dashboard menu

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“RV Auto Featured Image” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“RV Auto Featured Image” đã được dịch qua 3 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “RV Auto Featured Image” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.0 (8 August 2020)

 • Initial Release