Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Rusty Top Bar

Mô tả

Rusty Top Bar let’s you put a message at the top of your website with minimal fuss.

See the screenshots tab for more details.

Ảnh màn hình

  • Edit the options and text you want on your top bar

  • The plugin at work displaying your message

Cài đặt

  1. Go to your admin area and select Plugins -> Add new from the menu.
  2. Search for “Rusty Top Bar”.
  3. Click install.
  4. Click activate.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Rusty Top Bar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First release.

1.1

  • CSS Fixes.