rustolat

Mô tả

This plugin has been closed as of 6 Tháng Chín, 2023 and is not available for download. Lý do: Lỗi bảo mật.

Đánh giá

19 Tháng Mười Hai, 2018
Не работает c php 7.2, выдает ошибку: Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/htdocs/www/wp-content/plugins/rustolat/rus-to-lat.php on line 1103
10 Tháng Chín, 2018
Плагин хороший. Но вызвал конфликт с плагином Yoast seo – не создавал карту сайта. Вызывал синтаксическую ошибку в xml. Помогло только отключение плагина Rus-To-Lat. Минус три дня копания, даже подумать не мог, что такое будет. Но все-равно твердая 4
3 Tháng Chín, 2016
https://wordpress.org/plugins/cyr2lat/ это плагин коверкает слова – делает неправильный первод https://wordpress.org/plugins/rus-to-lat-advanced/ этот берет только первые пару слов остальное не берет.
Đọc tất cả 15 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Rus-To-Lat” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp