Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Rus-To-Lat

Mô tả

This plugin is available for reference only. Its functionality has been replaced and extended by Cyr-To-Lat.

The original author of this plugin is Anton Skorobogatov, who passed away prematurely in 2007. I decided to make it available for installation through the Plugin Browser/Installer. I take no credit for the creation of this plugin.

Converts Cyrillic characters in post slugs to Latin characters. Very useful for Russian-speaking users of WordPress.
You can use this plugin for creating human-readable links.

Thanks to Alexander Shilyaev for the idea.

Cài đặt

  1. Upload rustolat folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload rustolat folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

19 Tháng Mười Hai, 2018
Не работает c php 7.2, выдает ошибку: Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/htdocs/www/wp-content/plugins/rustolat/rus-to-lat.php on line 1103
10 Tháng Chín, 2018
Плагин хороший. Но вызвал конфликт с плагином Yoast seo - не создавал карту сайта. Вызывал синтаксическую ошибку в xml. Помогло только отключение плагина Rus-To-Lat. Минус три дня копания, даже подумать не мог, что такое будет. Но все-равно твердая 4
3 Tháng Chín, 2016
https://wordpress.org/plugins/cyr2lat/ это плагин коверкает слова - делает неправильный первод https://wordpress.org/plugins/rus-to-lat-advanced/ этот берет только первые пару слов остальное не берет.
Đọc tất cả 15 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Rus-To-Lat” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.3

  • Added ISO 9-95 standard

0.2

  • Added GOST 16876-71 standard
  • Added options page

0.1

  • Initial release