Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Russian Currency Chart

Mô tả

Плагин добавляет виджет который отображает ежедневные котировки доллара США и евро по Центробанку вместе с недельным графиком.
Для получения данных используется XML API с сайта Центробанка.

Ảnh màn hình

  • Вид на странице
  • Вид на странице без графика
  • Настройки виджета

Cài đặt

  1. Скопируйте каталог плагина в каталог /wp-content/plugins/
  2. Активируйте плагин в меню плагинов

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Скопируйте каталог плагина в каталог /wp-content/plugins/
  2. Активируйте плагин в меню плагинов

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Russian Currency Chart” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.6

  • Initial release