Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

RusEng

Mô tả

The plugin makes transliteration of Russian links into English.

Cài đặt

  1. Go to Plugins > Add New.
  2. Search for RusEng.
  3. Press Install Now and then Activate.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“RusEng” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release.