Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

RTL Support for Oxygen Builder

Mô tả

RTL Support for Oxygen Builder

Cài đặt

Download the zip file and upload it to wordpress plugins section

Đánh giá

7 Tháng Bảy, 2020
Thanks a lot for the plugin. it does help a lot working in Hebrew now 🙂
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“RTL Support for Oxygen Builder” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“RTL Support for Oxygen Builder” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “RTL Support for Oxygen Builder” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0
Plugin Created