Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Royal Simple Posts & Page Listing

Mô tả

Features

  • UL (Unordered List) & OL (Ordered List).
  • Reverse Listing.

How use sortcode

Post Listing using UL (Unordered List)
[rt_posts_list_ul]

Post Listing using UL (Ordered List)
[rt_posts_list_ol]

Post Listing using UL (Ordered List with Reverse Serial)
[rt_posts_list_ol_rev_sl]

Page Listing using UL (Unordered List)
[rt_pages_list_ul]

Page Listing using UL (Ordered List)
[rt_pages_list_ol]

Page Listing using UL (Ordered List with Reverse Serial)
[rt_pages_list_ol_rev_sl]

More

Ảnh màn hình

  • Sortcode Using in post.
  • Post list in action.

Cài đặt

  1. Upload rt-simple-post-and-page-list folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. In your WordPress administration, go to the Plugins page
  3. Activate the rt-simple-post-and-page-list plugin and a subpage for the plugin will appear in your WordPress Settings menu.

If you find any bugs or have ideas to make it better, please let us know.

Hỏi đáp

Can I change color?

Yet Not.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Royal Simple Posts & Page Listing” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial plugin release