rt-custom-css-page-and-post

Mô tả

This plugin has been closed as of 13 Tháng Năm, 2022 and is not available for download. Lý do: Vi phạm Guideline.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Doesn't work. It does add the CSS box on the editing pages for posts and pages but adding css to it does nothing.
3 Tháng Chín, 2016
Thanks for this. Simple and efficient.
3 Tháng Chín, 2016
This plugin is exactly what i needed, it's an absolute essential for me now. I love it!!
Đọc tất cả 16 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Royal Custom CSS for Page and Post” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp