Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

RSS License

Mô tả

This plugin will add a copyright footer to your feeds. Each footer contains a permalink, author info and the license.

Currently footers are not appended to the excerpts as it’s not common to steal these.

Cài đặt

  1. Make sure wpLicense is installed and working
  2. Upload rss-license to the /wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“RSS License” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

First version released.