Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Really Simple Related Posts Plugin

Mô tả

To display related posts just add shortcode [getrelatedposts] or with attributes [getrelatedposts title=”your title” relation=”tags/category” numberofposts=”somenumber” ] to your post page.
You can change global plugin settings in RSRPP Settings.

At first use plugin will create template “rsrpp-template.php” in active theme directory.

Cài đặt

  1. Upload rsrpp to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Really Simple Related Posts Plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp