Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

RS CSV Importer Media Add-On

Mô tả

Really Simple CSV Importer Add-on.

Media’s URL (Images, Documents… etc) in CSV, Download Media and Convert url to attachment ID.

Cài đặt

 1. Install and Activate Really Simple CSV Importer.
 2. Upload the entire /rs-csv-importer-media-addon directory to the /wp-content/plugins/ directory.
 3. RS CSV Importer Media Add-On through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

Is it possible to change the file type that allows the upload?

Use really_simple_csv_importer_media_ext2type for change file extension to allowed.

add_filter('really_simple_csv_importer_media_ext2type', 'really_simple_csv_importer_media_ext2type');

function really_simple_csv_importer_media_ext2type( $types ) {
  return array(
    'image'    => array( 'jpg', 'jpeg', 'jpe', 'gif', 'png' ),
    'audio'    => array( 'mp3', 'ogg', 'wav', 'wma' ),
    'video'    => array( 'mov', 'mp4', 'mpeg', 'mpg', 'ogm', 'ogv', 'wmv' ),
    'document'  => array( 'doc', 'docx', 'odt', 'pages', 'pdf', 'psd' ),
    'spreadsheet' => array( 'ods', 'xls', 'xlsx' ),
    'interactive' => array( 'swf', 'key', 'ppt', 'pptx', 'odp' ),
    'text'    => array( 'asc', 'csv', 'tsv', 'txt' ),
    'archive'   => array( 'dmg', 'gz', 'rar', 'tar', 'tgz', 'zip'),
    'code'    => array( 'css', 'htm', 'html', 'php', 'js' ),
  );
}

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“RS CSV Importer Media Add-On” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.0

 • Support Local File Path.
 • Add Unit Test.

1.0.0

 • First Release.