Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

RRF Scroll to top

Mô tả

This plugin will automaticaly add a scroll to top on bottom right.

Ảnh màn hình

  • Scroll to top arrow on bottom right

Cài đặt

  1. Install as a regular WordPress plugin
  2. You will see a scroll to top on bottom right when you are going to scroll.

Đánh giá

7 Tháng Hai, 2017
It works on every page, animation soft and pleasant, good graphics
Đọc tất cả 34 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“RRF Scroll to top” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release

1.1

  • Added Screenshot