Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

rpz fb like box

Mô tả

Displays a Facebook Like Box. The Facebook Like Box is a social plugin that enables
Facebook Page owners to attract and gain Likes from their own website. rpz fb like box display fan page posts, like button,
and connections on your website using widget, shortcode.
rpz fb like box enables users to: see how many users already like this page, and which of their friends like it too,
read recent posts from the page and Like the page with one click.

Support

Ảnh màn hình

  • Settings
  • Front view

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload the rpz-fb-like-box folder to the to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. You can see rpz fb like box in main menu section in the dashboard.
  4. Add it in sidebar and footer and configure as you want.
  5. Enjoy!

Hỏi đáp

Plugin is not working

Please disable all plugins and check if plugin is working properly. Then you can enable all plugins one by one to find out which plugin is conflicting with rpz fb like box.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“rpz fb like box” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Official plugin release.