Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

RP Post Nav

Mô tả

RP Post Nav plug-in gives you facility to:

 1. Navigate within Post Category/Taxonomy or Date Wise Navigation.
 2. Option to set Post Navigation Bar at Bottom, Top or both Top & Bottom.
 3. Apply CSS Style to Previous and Next Post Display.
 4. Customizing Label Text instead of default Next/Previous Labels.
 5. Customizing Image for Next/Previous Post Background.
 6. Select Custom Post Types and Taxonomies for related post.
 7. Manually Place RP Post Nav Shortcode.

For Help visit: https://wordpress.org/support/plugin/rp-post-nav

Ảnh màn hình

 • RP Post Nav Settings
 • RP Post Nav Help Donation
 • RP Post Nav Bottom Position Automatic Display
 • RP Post Nav Full Width Using Shortcode

Cài đặt

 1. Go to Plugins > add new > search RP Post Nav > click Install
 2. Activate the plugin after installation
 3. Go to WordPress Dashboard > RP Post Nav

Hỏi đáp

Which is the good place to show Post Navigation?

It’s either use automatic display or shortcode.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“RP Post Nav” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Navigate through Next/Previous Posts

1.1

 • Fixed Error in Selection of Post Types and Taxonomies