Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Rotem Products Shortcodes

Mô tả

The plugin let you add shortcodes for products easily from the editor. This plugin only works with the classic editor.

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Upload rotem-products-shortcodes to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Click on the new button that was added to your editor.
  4. Choose the products you want to add to the shortcode.
  5. Click on the OK button.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Rotem Products Shortcodes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • published.