Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Role Based Hide Adminbar

Mô tả

Hide Adminbar based on User Role

Ảnh màn hình

  • Admin page setting and layout

Cài đặt

  1. Upload role-based-hide-adminbar folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress
  3. That\’s it you are ready to go 🙂 .

Đánh giá

21 Tháng Bảy, 2022
great userability, good support when needs, great community, just great!
4 Tháng Hai, 2022
Great Work! saves lots of time and energy. Keep going, man. Thank you for the plugin
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Role Based Hide Adminbar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • First version.

1.0.2

  • Minnor css change to remove conflict with another plugin.

1.0.3

  • Minnor css change to remove conflict with another plugin.

1.0.4

  • Minor change for latest wordpress version.