Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

RockOn Woo Variations Table

Mô tả

This plugin showing the variation product in table format. Shortcode able.

Shortcode

id is a product id & id field is req.
thead, Showing thead att. in table head area

   [rovartable id='1,2,4']
   [rovartable id='1,2,4' thead='Tittle,Color,Size,Basket']

Ảnh màn hình

  • Showing product in table format in the front-end.

Cài đặt

Use WordPress Add New Plugin feature, searching “RockOn Woo Variations Table”, or download the archive and:

  1. Unzip the archive on your computer
  2. Upload ron-woo-variations-table directory to the /wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  4. Use shortcode & show variations product on anywhere

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“RockOn Woo Variations Table” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp