rocketfuel-launch6-popup-script

Mô tả

This plugin has been closed as of 9 Tháng Bảy, 2024 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

Đánh giá

27 Tháng Mười Một, 2016
Seamless install. A simple copy and paste from my Launch6 page and my popup was up and running in seconds! Thank you!!
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Launch6 – Insert Popup Code” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp