Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Robokassa Shortcode

Mô tả

Place the shortcode provide a description of payment and amount.

[rk_button price=”100″ sku=”test” description=”Test payment”]

 • В Robokassa прописываем:
 • Оповещение о платеже – [имя сайта]/rksc/res.php
 • Ссылка об удачном платеже – [имя сайта]/rksc/success.php
 • Ссылка о неудачном платеже – [имя сайта]/rksc/fail.php

В ближайшее время в плагине будут доступны пользовательские поля для ваших форм, список поступлений денег. Следите за обновлениями

Cài đặt

 1. Unzip and upload contents of the plugin to your /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Robokassa Shortcode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.4.2

 • Small translation fixes

1.4.1

 • Small cosmetic changes

1.4

 • Fix problem with utf-8 convertation on hostings without iconv
 • Add parameter to turn off admin notification about new payment

1.3

 • Added robokassa shortcode mediabutton
 • Fixed localization

1.2

 • Added widget for robokassa payments
 • Fixed some bugs

1.1

 • Added featre: If you do not enter price value user can enter them by them self
 • Fix problem with multiple forms on one page
 • adder russian localization

1.0

 • First public release