Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Robokassa for Jigoshop

Mô tả

*В Robokassa прописываем:

*Оповещение о платеже – имя сайта]/jigoshop/robokassacallback.php

*Ссылка об удачном платеже – имя сайта]/jigoshop/robokassathanks.php

*Ссылка о неудачном платеже – имя сайта]/jigoshop/robokassacancel.php

*В бесплатной версии в корзине и на страницах оформления заказа, присутствуют ссылки на авторов плагина

Cài đặt

  1. Ensure you have latest version of WooCommerce plugin installed
  2. Unzip and upload contents of the plugin to your /wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Robokassa for Jigoshop” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.9.1

  • Added restriction to the free version, previous version are not available

0.9

  • First public release