Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

RoboHash Default Avatar

Mô tả

The RoboHash default avatar is not yet available for selection as a default avatar,
As I like this generated avatar the most of I thought it would be great to have the option to choose it.
This really simple plugin adds RoboHash as an option to the default avatars list at Settings -> Discussion -> Default Avatar

Ảnh màn hình

  • Avatar Selection

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“RoboHash Default Avatar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp