Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Plugin Name: RO Slugs

Mô tả

Cleans up over 30 problematic characters from your slugs that the original wordpress does not clean:

Characters cleaned: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, ,

Examples:
http://www.zoso.ro/%E2%80%9Ctoate-problemele-sunt-rezolvate-am-depa%C8%99it-criza%E2%80%9D/
http://www.zoso.ro/toate-problemele-sunt-rezolvate-am-depasit-criza/

Cài đặt

  1. Upload the zipped file to yoursite/wp-content/plugins
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. The plugin will automatically change the characters in your slugs when you hit the update button.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Plugin Name: RO Slugs” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.2
Adaugat optiunea de a sterge orice cuvant mai scurt de 3 litere.

2.1
Adaugat mai multe cuvinte.

2.0
Cod rescris de crco de la zero.
Am adaugat si cuvinte scurte, pentru o mai buna optimizare.

1.8
Added “/”, lower quotes and “%C2%BA”.

1.7
Added Celsius symbol “”.