Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Plugin Name: RO Slugs

Cài đặt

  1. Upload the zipped file to yoursite/wp-content/plugins
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. The plugin will automatically change the characters in your slugs when you hit the update button.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Plugin Name: RO Slugs” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp