Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

rng-refresh

Mô tả

rng-refresh Plugin adds the meta box in edit post screen of the admin panel also you can add time period with template Hour:Minutes:Seconds of force refresh using it.

Main features in rng-ajaxlike include:

  • Very light and easy to use.
  • This plugin avoids from any conflict with other plugins.
  • has not any overhead.
  • Has a settings in order to determine post types that can have refresh meta box.

it is strongly was recommended that after the plugin is activated, go to the Settings > Refresh Settings and configure plugin.

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/rng-refresh directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Go to the permalink settings and change URL structure then undo
  4. Use the Settings > Refresh Settings screen to configure the plugin

1, 2, 3, 4: You’re done!

Đánh giá

12 Tháng Ba, 2020
You can refresh page and post in simply way. Tested on worpress 5.3.2 Tested with Elemnetor 2.9.6
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“rng-refresh” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“rng-refresh” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “rng-refresh” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.