Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

rng-postviews

Mô tả

WordPress plugin that set post view count for each post and reports them in a chart.also you can access to post views count of each post in front end and admin panel.

You can see post view count with below ways:

 1. WordPress widget
 2. Short code [rngja_postviews]
 3. Developers can access post views in wp_postmeta with meta_key ja_postviews
 4. Function rngja_get_post_viewe_count

For showing post views count with function put this code in your main loop
if (function_exists('rngja_get_post_viewe_count')) {
echo rngja_get_post_viewe_count(get_the_ID());
}

And also in admin panel:

 1. WordPress Dashboard widget
 2. Post list screen

Main features in rng-postviews include

 • Very light and easy to use
 • Have function and short code for showing post views count
 • WordPress Widget
 • This plugin avoids from any conflict with other plugins
 • Has not any overhead

it is strongly was recommended that after the plugin is activated, go to the Settings > Last post viewed and configure the plugin.

Github Repository

Also You can this plugin on github:
https://github.com/a-sabagh/rng-postviews

Ảnh màn hình

 • Admin screen widget
 • Settings panel
 • Widget in admin screen

Cài đặt

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/rng-postviews directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 3. Go to the permalink settings and change URL structure then undo
 4. Use the Settings > Postviews Settings screen to configure the plugin

1, 2, 3, 4: You’re done!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“rng-postviews” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“rng-postviews” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “rng-postviews” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.