Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

RINF News Widget

Mô tả

Easily display the latest alternative news, web tech, business and Internet news from RINF (http://www.rinf.com).

Choose how many headlines you would like to display.

Arbitrary section

A brief Markdown Example

Cài đặt

Installation is really easy.

The quickest way to install is to search for ‘RINF’ in your plugins dashboard.

Then drag the widget into your sidebar, select how many headlines to display and then hit save.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“RINF News Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

0.5

1.0

0.5