Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Rexly Toolbox

Mô tả

This plugin is created for only Rexly theme which will be available soon. It registers some custom post types & metaboxes. You should not install this plugin with any other theme.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload plugin-directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

How to install the plugin?
Answer: Read install tab for installation instructions..

What to do after install this plugin?
Answer: No need to do anything, it will works on the fly. Install the plugin & let it do the work by itself.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Rexly Toolbox” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Release