Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Rewrite slug before publishing a post

Mô tả

Is a known (SEO) issue that if You save a draft post without title, the post_name or slug is immediately saved with the post id.

Later, when You finish your post and put some title, the slug doesn’t change; neither also when your slug preference is %postname%.

So, what if we include the following function to rewrite the slug before publishing the post?

Cài đặt

  1. Upload the entire rewrite-slug-before-publishing-a-post folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Rewrite slug before publishing a post” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial version