Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Rewrite Endpoint Master

Mô tả

You can add custom rewrite endpoints from admin page.

Ảnh màn hình

  • Rewrite endpoints list page.
  • Rewrite endpoint edit page.

Cài đặt

  1. Upload rewrite-endpoint-master to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate Rewrite Endpoint Master through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Add Rewrite Endpoint through the ‘Endpoints’ menu child of’Settngis’ menu

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Rewrite Endpoint Master” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.4 bugfix