Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Revision History

Mô tả

Revision History displays the revision history of a post or page, with links
to the content of each revision.

The revision history is appended to the content of the post or page.

The following are configuration settings which can be changed in the Revision
History submenu of ‘Settings’.

 1. Display on pages.
 2. Display on posts.
 3. Show autosave revisions.
 4. Show the revision timestamp in the post title.

By default the revision history is not shown on any posts or pages.

For control over where you place the revision history use the rh_the_revision function.
It takes optional parameters, before and after. For example:

<?php rh_the_revision('<h4>', '</h4>'); ?>

Ảnh màn hình

 • This screen shot description corresponds to screenshot-1.(png|jpg|jpeg|gif). Note that the screenshot is taken from the directory of the stable readme.txt, so in this case, /tags/4.3/screenshot-1.png (or jpg, jpeg, gif)

Cài đặt

 1. Upload version-history.php to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Revision History” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.9.1

 • Layout uses same markup as standard settings pages.
 • Now use the blog date and time format as specified in General Settings.
 • Allow a CSS class to be set for the revision string in the post title.
 • Added rh_the_revision function.

0.9

 • First version.