Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

revision delete!

Mô tả

Delete automatic all old revision from public posts. Than post older x days.

Ảnh màn hình

  • Screenshot configuration page

Cài đặt

  1. Download the Plugin revision delete!
  2. Unzip file
  3. Upload the folder “revision-delete” into your /wp-content/plugins directory
  4. activate Plug-In
  5. Configuration the Plugin under tools
  6. Have fun revision delete! 🙂

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“revision delete!” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp