Reviews for Elementor

Mô tả

This plugin will create a testimonial Reviews from Google API for Elementor.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Reviews for Elementor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.0

  • Initial Release