Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Reviewexchanger Demo Importer

Mô tả

A easy plugin to import dummy data for themes by Reviewexchanger Themes.

Cài đặt

From your WordPress dashboard

  1. Visit ‘Plugins > Add New’
  2. Search for Reviewexchanger Demo Importer
  3. Activate Reviewexchanger Demo Importer plugin from your Plugins page.
  4. Go to the Appearance -> Demo Data

Hỏi đáp

  1. Where I can see the Settings?
    Check all the available options inside Appearance > Import Demo Import

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Reviewexchanger Demo Importer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp