Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Review Schema

Mô tả

You can add a reviewed item to any blog post and will display stars at the bottom of said post. Adding this Schema.org markup will show your rating in the Google result and better your search ranking in general.

Ảnh màn hình

 • This is the review information panel on the edit post page.
 • This is an example Google result using this plugin.

Cài đặt

 1. Upload review-schema-markup to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Add review data to your posts

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Review Schema” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.7.1

 • CSS Fix on star alignment

1.7

 • Ability to place rating anywhere in post
 • Change how the stars are filled

1.5.1

 • Bugfix in float comparing

1.5

 • Added Options for min/max rating
 • Added option to hide rating

1.0

 • Release
 • Review Schema