Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Reusable Blocks Admin Menu Option

Mô tả

You can access the Manage Reusable Blocks page from within the Gutenberg block editor by using the option in the Reusable section of the add block dialog. However, especially when building a new site, I have found this to be quite a lot of clicks just to make a quick change.

This is a simple plugin that adds an entry into the admin menu for quicker direct access to the page.

How To Use

To use the plugin, simply install and activate it. This will add a new ‘Reusable Blocks’ option to the WordPress admin menu.

Clicking on this option will take you to the reusable blocks page.

Cài đặt

Automatic installation

Automatic installation is the easiest way to install this plugin.

To do this, simply login to your WordPress dashboard, navigate to the Plugins menu and click on Add New.

Type ‘Reusable Blocks Admin Menu Option’ in the search field that is displayed at the top right. WordPress will automatically start to search.

Once you’ve found this plugin you can click on Install Now which will install it.

Finally, once installed, the Install Now button will change to Activate. Click on it again to activate the Reusable Blocks Admin Menu Option plugin.

Manual installation

You can also install the plugin manually by downloading it as a zip file using the Download button above.

The WordPress codex has instructions on how to do this.

Đánh giá

19 Tháng Một, 2022
Thank you for providing this useful shortcut. Works like a charm.
11 Tháng Chín, 2021
Thank you for this plugin!! It should be part of WP core as it gives direct access to Reusable Blocks list in admin. A feature of Gutenberg block editor that is rather hidden. Reusable blocks is a such promising feature of Gutenberg. Thank you again!
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Reusable Blocks Admin Menu Option” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Reusable Blocks Admin Menu Option” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Reusable Blocks Admin Menu Option” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

See changelog.txt in the plugin installation directory