Return shortlink button

Mô tả

Return “shortlink” button on edit page

Chức năng

Return “shortlink” button on edit page

Cài đặt

  1. Upload tags-to-meta-keywords folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Return shortlink button” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • It work

0.2

  • It still work

0.3

  • Testing with WP 5.7

0.4

  • Testing with WP 5.7.2

1.0

  • Testing with WP 5.9