Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Return shortlink button

Mô tả

Return “shortlink” button on edit page

Chức năng

Return “shortlink” button on edit page

Cài đặt

  1. Upload tags-to-meta-keywords folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Return shortlink button” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • It work

0.2

  • It still work

0.3

  • Testing with WP 5.7

0.4

  • Testing with WP 5.7.2

1.0

  • Testing with WP 5.9