Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Retain Author

Mô tả

Retain Author allows you to force your “next” and “previous” blog posts to stay within the same category and the same author.

Cài đặt

  1. Unzip the ‘retainAuthor.zip’ file
  2. Copy the ‘retainAuthor’ folder to your plugins folder
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  4. Select the categories that will retain the author found under the ‘Settings’ menu under ‘Retain Author’

Hỏi đáp

Can I select more than one category?

Yes, use ctrl+click or shift+click to select multiple categories

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
I can’t believe not a lot of people are using this plugin. It still works, no bugs and lightweight. Thanks!
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Retain Author” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release