Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Restriction on Cart

Mô tả

There are lots of plugin to set restriction on cart. But this is very ease to setup and need minimum work. Just activate the plugin and set the easy settings. It will work.

Cài đặt

Upload the Restriction on Cart plugin to your site, activate it, Go to Settings->Restriction on Cart and enter your desire value. That’s all!!!
1, 2, 3: You’re done!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Restriction on Cart” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp