Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Restrict WP Pages With Redirect

Mô tả

A Plugin To Enable Pages To have ability to show/hide to Login and No Login Users

Cài đặt

Unzip and upload the restrict-wp-pages-with-redirect directory to the plugin directory (/wp-content/plugins/) or install it from Plugins->Add New->Upload
Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.

Hỏi đáp

What’s with the version numbers?

The version number is the date of the revision of the guidelines used to create it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Restrict WP Pages With Redirect” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

31052015

  • First release.