Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Restrict Password Changes – MultiSite

Mô tả

This is a plugin for WordPress Multisite 3.0+ that restricts password changes or resets to super admins only. This is handy when user creation and authentication are handled from an external application and passwords should only be changed on one system.

Cài đặt

Extract the zip file and just drop tr_restrict_password_changes.php into wp-content/mu-plugins

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Restrict Password Changes – MultiSite” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp