Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Restrict Content Pro – GetResponse

Mô tả

This is an add-on for the Restrict Content Pro plugin. It does not function on its own.

This plugin will add a GetResponse signup option to the member registration form in Restrict Content Pro.

Learn more about Restrict Content Pro: http://pippinsplugins.com/restrict-content-pro-premium-content-plugin/

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Restrict Content Pro – GetResponse” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release.