Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Restrict Content Pro – Easy Digital Downloads

Mô tả

Restrict Content Pro – EDD Add On
Integrates Restrict Content Pro with Easy Digital Downloads

Chức năng

 • Apply default EDD discounts based on RCP Subscription levels
 • Set Specific Pricing Based on RCP Subscription levels for Each Download
 • See Screenshots 🙂

Tương thích

 • WordPress 4.x.x
 • Easy Digital Downloads 2.x.x
 • Restrict Content Pro 2.x.x

Hỗ trợ

Traducciones

You can read complete documentations on the webforest.ir

Ảnh màn hình

 • Screenshots 01
 • Screenshots 02
 • Screenshots 03
 • Screenshots 04
 • Screenshots 05
 • Screenshots 06
 • Screenshots 07
 • Screenshots 08

Cài đặt

 1. Install and Activate Restrict Content Pro 2.x.x and Easy Digital Downloads. Configure them .
 2. Install and Activate Restrict Content Pro – EDD Add On .
 3. See Screenshots to understand how to use it .
 4. Enjoy them 🙂

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Restrict Content Pro – Easy Digital Downloads” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.1

 • Fixed small bug

1.1.0

 • Fixed small bug

1.0.0

 • First version