Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Restore Post Id

Mô tả

This plugin restores the link, post, and page Id columns to their respective management interfaces. This plugin could be used by designers when making complex themes that require knowledge of specific link, post, or page Ids.

Cài đặt

Add the restore_id.php file to your plugins folder and activate via the plugin screen.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Restore Post Id” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp