Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Restock product after purchase

Mô tả

This plugin will automatically restock a product after it is purchased, so you don’t have to worry about running out of goods. After the plugin is installed and activated, it will do all the work for you.

Cài đặt

  1. To install a plugin you need to open your WordPress dashboard, go to the Plugins menu and click Add. After adding, activate the plugin.

Hỏi đáp

Why no questions here yet?

This is the very first release of the plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Restock product after purchase” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release