Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Restaurant Solutions – Checklist

Mô tả

Create an interactive checklist for your managers to use that saves and stores a report when they click submit. Then you can recall any list from any day at anytime.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Restaurant Solutions – Checklist” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp