Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Rest API Widgets

Mô tả

This is simple Widget Plugin using WP REST API. You can use following Widgets.

  • Comment form if comment is closed, this widget is hidden.
  • Comment List if comment is closed, this widget is hidden.
  • Post List Default: recentry 10 posts.

Cài đặt

  1. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  2. Set Widget

Hỏi đáp

How to Customize WP REST API’s Query

Some Widgets has filter. You can change WP REST API’s Query using add_filter.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Rest API Widgets” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial Release.