Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP REST API Meta Endpoints

Mô tả

WP REST API companion plugin for post meta endpoints.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP REST API Meta Endpoints” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.0 (February 9, 2016)

  • Initial release.