Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

REST API Link Manager

Mô tả

Allow Links from the Link Manager to be manipulated and retrieved using the REST API.

This plugin makes the following endpoints available:

  • /wp-json/wp/v2/links – List details for all links, or create a new link.
  • /wp-json/wp/v2/links/<id> – List details for a particular link ID, update a link, or delete a link.

For more information about the REST API as a whole, refer to the REST API plugin.

Note: This plugin requires the REST API plugin.

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/rest-api-link-manager directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Hỏi đáp

No questions yet!

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“REST API Link Manager” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial version of the plugin.