Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress REST API – Authentication Broker

Mô tả

Used together with the WP REST API OAuth 1.0a Server plugin, this allows the WP RET API Authentication Broker
to connect to your site.

Read about how it works on the reference broker, or read the full specification.

Cài đặt

Install this plugin onto your site to opt-in to the Broker Authentication system. This plugin requires the OAuth Server plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress REST API – Authentication Broker” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp